Sổ kết quả - KQXSMN 100 ngày gần nhất

XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 27/02/2024

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
59
32
96
G7
271
729
391
G6
4463
3857
3675
8999
8338
4750
8572
7510
5366
G5
3205
4701
4921
G4
79446
94729
98242
07323
05005
63976
59744
48593
89153
78512
81888
30684
21620
76758
71579
82974
18799
77791
80747
73664
79960
G3
01839
59693
81765
97565
24755
33542
G2
94459
26204
79967
G1
78556
51439
53872
ĐB
665991
785991
404589
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 05, 05 01, 04
1 12 10
2 23, 29 20, 29 21
3 39 32, 38, 39
4 42, 44, 46 42, 47
5 56, 57, 59, 59 50, 53, 58 55
6 63 65, 65 60, 64, 66, 67
7 71, 75, 76 72, 72, 74, 79
8 84, 88 89
9 91, 93 91, 93, 99 91, 91, 96, 99

XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN ngày 26/02/2024

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8
73
83
11
G7
258
649
188
G6
4512
1354
0977
4724
0987
0326
0770
0772
8599
G5
8781
7632
2788
G4
25497
60454
77191
59386
40847
89945
31806
86713
70023
98294
36597
92267
98679
43406
96708
49943
77445
54469
52606
61180
75441
G3
00926
95089
06176
13490
80951
58667
G2
12290
89129
87961
G1
26661
59582
67658
ĐB
988909
111134
906186
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 06, 09 06 06, 08
1 12 13 11
2 26 23, 24, 26, 29
3 32, 34
4 45, 47 49 41, 43, 45
5 54, 54, 58 51, 58
6 61 67 61, 67, 69
7 73, 77 76, 79 70, 72
8 81, 86, 89 82, 83, 87 80, 86, 88, 88
9 90, 91, 97 90, 94, 97 99

XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 25/02/2024

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
87
27
19
G7
671
580
172
G6
5298
1224
0079
8614
4966
4516
9652
3765
8515
G5
6456
2026
8948
G4
49534
32936
18276
98253
04940
88432
19404
96973
44653
50689
76156
51492
72518
57301
90813
07047
22077
73458
75165
80969
22518
G3
37070
25386
82005
84056
07194
90669
G2
51290
19825
13230
G1
48578
03149
92302
ĐB
392726
195174
195571
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 04 01, 05 02
1 14, 16, 18 13, 15, 18, 19
2 24, 26 25, 26, 27
3 32, 34, 36 30
4 40 49 47, 48
5 53, 56 53, 56, 56 52, 58
6 66 65, 65, 69, 69
7 70, 71, 76, 78, 79 73, 74 71, 72, 77
8 86, 87 80, 89
9 90, 98 92 94

XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 24/02/2024

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
24
93
03
96
G7
171
416
335
251
G6
4807
3530
9315
8865
5001
9760
5760
1150
1754
7433
1735
8628
G5
8735
0682
6561
4583
G4
90688
99424
84676
94219
18562
16630
74307
41733
06052
14797
55676
99344
19928
10204
56618
14867
18481
68416
97439
63389
44460
72257
33631
66813
44675
69919
90344
35301
G3
04848
20509
48459
15844
34971
64743
91285
97811
G2
93320
97168
89537
27820
G1
11646
80861
34246
97770
ĐB
034241
565972
029267
054003
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 07, 07, 09 01, 04 03 01, 03
1 15, 19 16 16, 18 11, 13, 19
2 20, 24, 24 28 20, 28
3 30, 30, 35 33 35, 37, 39 31, 33, 35
4 41, 46, 48 44, 44 43, 46 44
5 52, 59 50, 54 51, 57
6 62 60, 61, 65, 68 60, 60, 61, 67, 67
7 71, 76 72, 76 71 70, 75
8 88 82 81, 89 83, 85
9 93, 97 96

XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 23/02/2024

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
82
31
50
G7
143
202
989
G6
8621
4353
4164
0293
7411
1459
8492
3155
4676
G5
7706
0683
9372
G4
73452
98748
11946
51818
73687
62827
73421
40230
50462
83732
46446
16179
67762
07587
42235
50792
96634
11529
29498
76820
90780
G3
77718
58769
48073
65248
65707
76939
G2
03515
86037
28173
G1
59438
74448
15113
ĐB
970118
066012
573170
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 06 02 07
1 15, 18, 18, 18 11, 12 13
2 21, 21, 27 20, 29
3 38 30, 31, 32, 37 34, 35, 39
4 43, 46, 48 46, 48, 48
5 52, 53 59 50, 55
6 64, 69 62, 62
7 73, 79 70, 72, 73, 76
8 82, 87 83, 87 80, 89
9 93 92, 92, 98

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 22/02/2024

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
68
81
73
G7
791
170
267
G6
1243
6241
9479
8861
1986
1312
1280
7236
1292
G5
6925
8991
8003
G4
72156
18634
00553
41689
28329
86092
05249
98194
20844
60920
58567
85147
63824
71643
90750
51158
35890
81861
81532
99425
17342
G3
02023
28134
65867
89686
41563
10409
G2
74738
86265
40327
G1
31450
35300
53477
ĐB
962539
772404
764175
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 00, 04 03, 09
1 12
2 23, 25, 29 20, 24 25, 27
3 34, 34, 38, 39 32, 36
4 41, 43, 49 43, 44, 47 42
5 50, 53, 56 50, 58
6 68 61, 65, 67, 67 61, 63, 67
7 79 70 73, 75, 77
8 89 81, 86, 86 80
9 91, 92 91, 94 90, 92

XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 21/02/2024

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
68
62
93
G7
478
586
120
G6
8374
9291
3604
3729
0702
9289
5616
0448
1925
G5
2449
3854
1870
G4
76954
40987
77749
48857
06223
47289
38298
73832
26787
08271
37449
48291
42628
93067
53613
96181
25861
23858
11131
39076
52920
G3
13638
46192
53677
21247
65328
25988
G2
14131
76023
39817
G1
89456
59319
09717
ĐB
854430
710609
425740
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 04 02, 09
1 19 13, 16, 17, 17
2 23 23, 28, 29 20, 20, 25, 28
3 30, 31, 38 32 31
4 49, 49 47, 49 40, 48
5 54, 56, 57 54 58
6 68 62, 67 61
7 74, 78 71, 77 70, 76
8 87, 89 86, 87, 89 81, 88
9 91, 92, 98 91 93

XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 20/02/2024

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
48
83
79
G7
607
152
592
G6
4624
6977
6210
4236
8770
8850
9723
7108
2985
G5
4425
6350
0830
G4
40586
66957
86503
01607
89913
75771
46610
34936
88822
33940
51796
07817
24713
35251
24329
25925
34051
80643
08738
36133
52048
G3
85424
17281
00475
69680
24240
14867
G2
85007
30942
83332
G1
45021
84439
41891
ĐB
576381
043811
812901
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 03, 07, 07, 07 01, 08
1 10, 10, 13 11, 13, 17
2 21, 24, 24, 25 22 23, 25, 29
3 36, 36, 39 30, 32, 33, 38
4 48 40, 42 40, 43, 48
5 57 50, 50, 51, 52 51
6 67
7 71, 77 70, 75 79
8 81, 81, 86 80, 83 85
9 96 91, 92

XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN ngày 19/02/2024

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8
99
92
43
G7
075
495
207
G6
9048
3459
1867
8208
0098
8123
7407
2905
8650
G5
8167
5263
4675
G4
88707
98442
29162
73894
38802
07434
83136
22544
67114
30752
44123
02419
98098
22650
77172
12411
29861
70105
74333
44086
28897
G3
21121
57898
81168
12095
96611
75655
G2
33324
87035
43853
G1
15989
26974
72292
ĐB
172724
361025
627736
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 02, 07 08 05, 05, 07, 07
1 14, 19 11, 11
2 21, 24, 24 23, 23, 25
3 34, 36 35 33, 36
4 42, 48 44 43
5 59 50, 52 50, 53, 55
6 62, 67, 67 63, 68 61
7 75 74 72, 75
8 89 86
9 94, 98, 99 92, 95, 95, 98, 98 92, 97

XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 18/02/2024

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
22
90
97
G7
366
427
064
G6
1589
2716
2375
2746
3159
5874
4925
3891
1604
G5
6043
5547
7764
G4
66552
11383
33237
50927
30936
56238
07323
61869
14908
81941
72640
31024
50613
53476
52088
36453
92225
60057
82404
79218
68522
G3
56613
04170
03219
21295
61173
56232
G2
11201
49862
53594
G1
09252
97868
75282
ĐB
874539
901656
241415
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 01 08 04, 04
1 13, 16 13, 19 15, 18
2 22, 23, 27 24, 27 22, 25, 25
3 36, 37, 38, 39 32
4 43 40, 41, 46, 47
5 52, 52 56, 59 53, 57
6 66 62, 68, 69 64, 64
7 70, 75 74, 76 73
8 83, 89 82, 88
9 90, 95 91, 94, 97

XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 17/02/2024

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
37
38
40
93
G7
900
987
604
932
G6
8723
9695
0750
0113
9613
5405
3368
6797
8994
8066
9247
1822
G5
9606
1990
6442
1539
G4
16351
67135
36176
92097
62601
19208
27132
28022
40464
06970
95652
82812
51140
82636
60949
24270
91863
72144
18880
17526
31890
81028
82972
05006
62816
84346
57290
15455
G3
32715
96871
85297
30867
81330
44869
35047
95542
G2
01177
58539
74862
61259
G1
84332
82418
80931
09580
ĐB
179627
292377
284420
340046
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00, 01, 06, 08 05 04 06
1 15 12, 13, 13, 18 16
2 23, 27 22 20, 26 22, 28
3 32, 32, 35, 37 36, 38, 39 30, 31 32, 39
4 40 40, 42, 44, 49 42, 46, 46, 47, 47
5 50, 51 52 55, 59
6 64, 67 62, 63, 68, 69 66
7 71, 76, 77 70, 77 70 72
8 87 80 80
9 95, 97 90, 97 90, 94, 97 90, 93

XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 16/02/2024

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
89
23
89
G7
446
971
781
G6
4682
0889
9636
3257
1970
7932
3254
4775
2209
G5
8536
1396
0348
G4
74309
56146
40069
88864
91181
23348
86807
02762
08986
32073
32087
47276
04779
12895
12292
59206
59013
26620
64007
39416
33021
G3
57405
81381
38269
04757
39829
93015
G2
28174
23625
34785
G1
87120
94677
95332
ĐB
861029
657838
819498
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 05, 07, 09 06, 07, 09
1 13, 15, 16
2 20, 29 23, 25 20, 21, 29
3 36, 36 32, 38 32
4 46, 46, 48 48
5 57, 57 54
6 64, 69 62, 69
7 74 70, 71, 73, 76, 77, 79 75
8 81, 81, 82, 89, 89 86, 87 81, 85, 89
9 95, 96 92, 98

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 15/02/2024

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
63
34
34
G7
874
279
478
G6
3525
0601
0736
6542
1032
5290
1576
7479
2161
G5
7553
6701
3721
G4
97431
05985
16763
50772
86408
71517
53705
21385
13056
27515
51874
29720
82980
28545
41882
01193
32686
89778
07353
91587
78193
G3
14782
95662
27754
12420
79900
22396
G2
21157
29875
59364
G1
98030
99318
18051
ĐB
186526
374629
831043
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 01, 05, 08 01 00
1 17 15, 18
2 25, 26 20, 20, 29 21
3 30, 31, 36 32, 34 34
4 42, 45 43
5 53, 57 54, 56 51, 53
6 62, 63, 63 61, 64
7 72, 74 74, 75, 79 76, 78, 78, 79
8 82, 85 80, 85 82, 86, 87
9 90 93, 93, 96

XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 14/02/2024

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
00
56
79
G7
465
958
169
G6
1820
0974
1725
9909
7319
1272
2577
6018
3090
G5
1996
9786
7384
G4
33449
54063
32743
52603
39827
55559
35288
79284
77869
56890
40385
34286
61977
99029
05968
23324
01261
45513
90511
01711
43711
G3
78874
67427
63570
30827
50037
22652
G2
16422
00183
54961
G1
39714
85205
08226
ĐB
496201
024603
981141
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 01, 03 03, 05, 09
1 14 19 11, 11, 11, 13, 18
2 20, 22, 25, 27, 27 27, 29 24, 26
3 37
4 43, 49 41
5 59 56, 58 52
6 63, 65 69 61, 61, 68, 69
7 74, 74 70, 72, 77 77, 79
8 88 83, 84, 85, 86, 86 84
9 96 90 90

XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 13/02/2024

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
44
35
08
G7
750
105
599
G6
0487
9337
7864
4298
3314
8782
1524
0981
6545
G5
2457
3597
9223
G4
30276
51465
78706
61807
58205
07918
69408
62715
85538
96128
47754
94931
93404
83287
04210
51941
57585
82087
43609
92057
49668
G3
06428
73201
63072
51741
23871
70014
G2
38517
03783
21134
G1
01984
75353
18009
ĐB
702041
824700
789605
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 05, 06, 07, 08 00, 04, 05 05, 08, 09, 09
1 17, 18 14, 15 10, 14
2 28 28 23, 24
3 37 31, 35, 38 34
4 41, 44 41 41, 45
5 50, 57 53, 54 57
6 64, 65 68
7 76 72 71
8 84, 87 82, 83, 87 81, 85, 87
9 97, 98 99

XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN ngày 12/02/2024

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8
37
87
37
G7
501
948
988
G6
9590
5004
7980
2774
5946
7270
7346
8076
6625
G5
3201
9642
8016
G4
34719
31615
89293
91841
13568
93396
54828
74624
56214
36980
39341
40748
31672
72236
10257
89654
24639
61275
47629
67391
37612
G3
43258
04131
14149
86922
01246
77730
G2
63095
60486
63736
G1
06495
00289
78832
ĐB
433361
659427
261568
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 01, 04
1 15, 19 14 12, 16
2 28 22, 24, 27 25, 29
3 31, 37 36 30, 32, 36, 37, 39
4 41 41, 42, 46, 48, 48, 49 46, 46
5 58 54, 57
6 61, 68 68
7 70, 72, 74 75, 76
8 80 80, 86, 87, 89 88
9 90, 93, 95, 95, 96 91

XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 11/02/2024

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
30
18
90
G7
071
469
767
G6
6217
8204
1100
9434
8059
1164
1030
9271
8171
G5
3882
6830
4440
G4
69952
60821
05576
24402
69572
66251
30178
51236
79392
78281
90084
89149
59394
01501
87026
30675
25655
48130
50490
89319
89263
G3
32990
04972
30984
76648
74787
20720
G2
31299
43150
37216
G1
26788
61803
57618
ĐB
109954
026682
507808
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00, 02, 04 01, 03 08
1 17 18 16, 18, 19
2 21 20, 26
3 30 30, 34, 36 30, 30
4 48, 49 40
5 51, 52, 54 50, 59 55
6 64, 69 63, 67
7 71, 72, 72, 76, 78 71, 71, 75
8 82, 88 81, 82, 84, 84 87
9 90, 99 92, 94 90, 90

XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 10/02/2024

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
89
00
77
20
G7
621
329
057
727
G6
4028
5723
0634
6497
1828
4586
3840
1594
5189
2829
5902
8683
G5
2862
8236
0055
2954
G4
59691
50922
25668
74960
94763
03164
49828
94942
72073
17680
52081
88738
79548
10133
20038
04933
82583
35036
10332
65162
22929
49422
24008
93197
41190
64145
60606
75911
G3
77538
29466
34709
55475
42275
35486
96826
93231
G2
05733
60224
22490
86872
G1
11027
72026
74296
85394
ĐB
850589
628605
317633
817504
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00, 05, 09 02, 04, 06, 08
1 11
2 21, 22, 23, 27, 28, 28 24, 26, 28, 29 29 20, 22, 26, 27, 29
3 33, 34, 38 33, 36, 38 32, 33, 33, 36, 38 31
4 42, 48 40 45
5 55, 57 54
6 60, 62, 63, 64, 66, 68 62
7 73, 75 75, 77 72
8 89, 89 80, 81, 86 83, 86, 89 83
9 91 97 90, 94, 96 90, 94, 97

XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 09/02/2024

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
13
95
20
G7
928
426
014
G6
6583
8762
0190
0886
6250
9629
3959
1156
4162
G5
6260
2690
5180
G4
24944
78910
20973
69174
09668
46634
31761
61637
39767
06322
56351
35583
66213
51216
86697
79314
51912
07010
52476
85050
08431
G3
52123
90982
40231
79984
53302
77237
G2
62873
03529
52519
G1
04167
83178
37165
ĐB
921574
818015
550598
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02
1 10, 13 13, 15, 16 10, 12, 14, 14, 19
2 23, 28 22, 26, 29, 29 20
3 34 31, 37 31, 37
4 44
5 50, 51 50, 56, 59
6 60, 61, 62, 67, 68 67 62, 65
7 73, 73, 74, 74 78 76
8 82, 83 83, 84, 86 80
9 90 90, 95 97, 98

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 08/02/2024

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
99
48
08
G7
612
052
738
G6
8240
3877
3750
1911
4717
3461
9138
3781
2073
G5
0129
8674
6273
G4
96194
90523
88229
70911
83976
28660
91341
38444
58421
52193
62228
18791
59275
92611
54606
34070
61606
44151
77942
23503
26216
G3
44547
67309
24076
81978
23047
56472
G2
13160
64077
98608
G1
60905
66713
28150
ĐB
025605
167566
110946
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 05, 05, 09 03, 06, 06, 08, 08
1 11, 12 11, 11, 13, 17 16
2 23, 29, 29 21, 28
3 38, 38
4 40, 41, 47 44, 48 42, 46, 47
5 50 52 50, 51
6 60, 60 61, 66
7 76, 77 74, 75, 76, 77, 78 70, 72, 73, 73
8 81
9 94, 99 91, 93

XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 07/02/2024

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
46
64
25
G7
859
688
310
G6
2217
2767
2955
9860
6016
5855
6732
2068
8168
G5
9544
4553
0866
G4
23691
44883
33670
70404
91023
92338
08273
51230
49964
35866
06219
68829
65810
68734
44390
45402
95194
91230
67685
19220
29191
G3
88179
65177
29688
99775
21692
86756
G2
35258
51130
57138
G1
48535
64759
74862
ĐB
318678
496955
090196
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 04 02
1 17 10, 16, 19 10
2 23 29 20, 25
3 35, 38 30, 30, 34 30, 32, 38
4 44, 46
5 55, 58, 59 53, 55, 55, 59 56
6 67 60, 64, 64, 66 62, 66, 68, 68
7 70, 73, 77, 78, 79 75
8 83 88, 88 85
9 91 90, 91, 92, 94, 96

XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 06/02/2024

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
04
50
52
G7
870
167
320
G6
9563
7502
3902
5850
4922
7198
0392
3837
3827
G5
4916
5548
3019
G4
62693
80051
93027
64833
77416
01916
63646
52523
48634
74813
10458
37627
97436
07009
23101
13784
50875
30880
97741
62050
99364
G3
62499
62517
69809
82524
81495
46248
G2
70268
07123
25880
G1
13814
11250
79602
ĐB
602776
586275
710368
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 02, 02, 04 09, 09 01, 02
1 14, 16, 16, 16, 17 13 19
2 27 22, 23, 23, 24, 27 20, 27
3 33 34, 36 37
4 46 48 41, 48
5 51 50, 50, 50, 58 50, 52
6 63, 68 67 64, 68
7 70, 76 75 75
8 80, 80, 84
9 93, 99 98 92, 95

XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN ngày 05/02/2024

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8
13
45
44
G7
270
628
827
G6
9163
8353
5506
3224
6978
6477
2085
7413
1287
G5
9675
6213
4140
G4
84173
19512
60946
79102
60199
50838
18536
11200
24558
32647
69076
66865
49945
84541
94881
52333
74642
18358
22961
50363
84556
G3
68322
79038
88878
29537
85414
82658
G2
16472
72389
74561
G1
25103
35915
36385
ĐB
983646
215543
219975
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 02, 03, 06 00
1 12, 13 13, 15 13, 14
2 22 24, 28 27
3 36, 38, 38 37 33
4 46, 46 41, 43, 45, 45, 47 40, 42, 44
5 53 58 56, 58, 58
6 63 65 61, 61, 63
7 70, 72, 73, 75 76, 77, 78, 78 75
8 89 81, 85, 85, 87
9 99

XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 04/02/2024

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
92
83
26
G7
838
283
136
G6
0923
2008
5364
3644
7367
8583
6519
0190
8278
G5
5211
7450
9146
G4
95012
21502
07458
97503
86783
42088
08262
22904
65347
88165
16514
24766
20783
82871
52530
05304
06854
20541
26283
43616
66940
G3
92112
32408
44977
46477
31408
00510
G2
33799
42371
37850
G1
02003
41718
88778
ĐB
084414
286017
959134
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02, 03, 03, 08, 08 04 04, 08
1 11, 12, 12, 14 14, 17, 18 10, 16, 19
2 23 26
3 38 30, 34, 36
4 44, 47 40, 41, 46
5 58 50 50, 54
6 62, 64 65, 66, 67
7 71, 71, 77, 77 78, 78
8 83, 88 83, 83, 83, 83 83
9 92, 99 90

XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 03/02/2024

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
07
57
93
88
G7
291
122
454
576
G6
9839
3044
9311
6390
0619
7363
9220
5968
4125
2505
7181
0969
G5
7640
7265
4864
3871
G4
35524
37291
09198
72435
31063
49728
59396
97088
96388
79310
03293
43435
92070
32246
42658
94855
80331
25921
24835
13126
03291
76921
43240
41790
41574
63085
73980
85045
G3
87958
20788
44857
30568
78156
02480
04926
75691
G2
51424
80907
01077
33768
G1
68811
31596
79309
26731
ĐB
582950
114920
448719
168266
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 07 07 09 05
1 11, 11 10, 19 19
2 24, 24, 28 20, 22 20, 21, 25, 26 21, 26
3 35, 39 35 31, 35 31
4 40, 44 46 40, 45
5 50, 58 57, 57 54, 55, 56, 58
6 63 63, 65, 68 64, 68 66, 68, 69
7 70 77 71, 74, 76
8 88 88, 88 80 80, 81, 85, 88
9 91, 91, 96, 98 90, 93, 96 91, 93 90, 91

XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 02/02/2024

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
78
12
89
G7
893
685
595
G6
8459
4845
9380
5753
0576
7292
8028
2841
1348
G5
3134
1558
4198
G4
53112
08730
12284
02647
15530
71754
48282
73561
92830
42419
86131
35832
59723
14905
29130
94600
11924
07819
38842
26857
98766
G3
10019
28298
03116
35420
85044
43047
G2
55306
97837
02479
G1
37369
58625
41289
ĐB
614753
809593
675208
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 06 05 00, 08
1 12, 19 12, 16, 19 19
2 20, 23, 25 24, 28
3 30, 30, 34 30, 31, 32, 37 30
4 45, 47 41, 42, 44, 47, 48
5 53, 54, 59 53, 58 57
6 69 61 66
7 78 76 79
8 80, 82, 84 85 89, 89
9 93, 98 92, 93 95, 98

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 01/02/2024

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
13
84
48
G7
027
048
371
G6
4084
3837
2270
4835
2934
5092
9058
5448
0772
G5
4487
8524
3652
G4
97095
21524
98958
31812
64080
34310
96504
28051
93260
62645
86369
56176
59018
03659
92056
43180
13839
37739
22470
15171
99405
G3
70709
79465
75967
05272
21379
47390
G2
63253
94379
18490
G1
15970
13479
60233
ĐB
549159
195536
398050
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 04, 09 05
1 10, 12, 13 18
2 24, 27 24
3 37 34, 35, 36 33, 39, 39
4 45, 48 48, 48
5 53, 58, 59 51, 59 50, 52, 56, 58
6 65 60, 67, 69
7 70, 70 72, 76, 79, 79 70, 71, 71, 72, 79
8 80, 84, 87 84 80
9 95 92 90, 90

XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 31/01/2024

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
55
90
72
G7
018
496
273
G6
6971
2556
5387
4072
9438
3865
1103
6376
0857
G5
4300
2218
6414
G4
91260
17367
58513
95682
61806
51211
83433
35939
41884
85754
74009
37024
27378
00661
45301
10149
48496
75111
70947
53463
42190
G3
51845
47409
47092
32139
05222
16879
G2
57446
95356
03676
G1
04877
34903
76912
ĐB
922096
029325
753990
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 06, 09 03, 09 01, 03
1 11, 13, 18 18 11, 12, 14
2 24, 25 22
3 33 38, 39, 39
4 45, 46 47, 49
5 55, 56 54, 56 57
6 60, 67 61, 65 63
7 71, 77 72, 78 72, 73, 76, 76, 79
8 82, 87 84
9 96 90, 92, 96 90, 90, 96

XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 30/01/2024

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
15
71
40
G7
874
701
405
G6
4820
6778
4020
0219
6711
7026
7223
4406
3850
G5
3012
3355
3957
G4
14340
89112
48866
96406
43238
42737
38576
57102
90930
08867
30112
70179
19617
77453
50826
41078
96209
65883
89598
95263
15758
G3
05554
59344
85817
32664
27714
18579
G2
30232
84959
35199
G1
32766
16321
82090
ĐB
857772
016148
758755
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 06 01, 02 05, 06, 09
1 12, 12, 15 11, 12, 17, 17, 19 14
2 20, 20 21, 26 23, 26
3 32, 37, 38 30
4 40, 44 48 40
5 54 53, 55, 59 50, 55, 57, 58
6 66, 66 64, 67 63
7 72, 74, 76, 78 71, 79 78, 79
8 83
9 90, 98, 99

XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN ngày 29/01/2024

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8
58
33
62
G7
968
369
611
G6
9597
7106
9330
6589
7286
9298
6656
8555
8931
G5
8620
0772
4971
G4
03725
90537
74819
31356
02831
96983
58898
04065
15968
93649
47270
10533
14458
73077
03148
35314
39145
47890
82679
51291
12425
G3
18114
80292
36217
82434
10695
19594
G2
33927
82819
40539
G1
14199
66290
80256
ĐB
046413
252764
271422
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 06
1 13, 14, 19 17, 19 11, 14
2 20, 25, 27 22, 25
3 30, 31, 37 33, 33, 34 31, 39
4 49 45, 48
5 56, 58 58 55, 56, 56
6 68 64, 65, 68, 69 62
7 70, 72, 77 71, 79
8 83 86, 89
9 92, 97, 98, 99 90, 98 90, 91, 94, 95

XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 28/01/2024

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
69
91
44
G7
029
820
766
G6
6515
2814
2374
7044
1828
9756
7631
0054
8132
G5
7918
7431
1099
G4
26310
83288
01264
88848
68862
79074
27631
71318
61245
94881
32994
75688
76248
90011
01627
91018
41013
09438
35780
78443
83972
G3
91573
69909
62137
53563
92321
53083
G2
22995
86107
20571
G1
95767
31971
89360
ĐB
854091
229909
816662
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 09 07, 09
1 10, 14, 15, 18 11, 18 13, 18
2 29 20, 28 21, 27
3 31 31, 37 31, 32, 38
4 48 44, 45, 48 43, 44
5 56 54
6 62, 64, 67, 69 63 60, 62, 66
7 73, 74, 74 71 71, 72
8 88 81, 88 80, 83
9 91, 95 91, 94 99

XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 27/01/2024

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
28
26
69
25
G7
655
545
875
882
G6
2391
4961
3783
2691
8472
6548
7013
0027
3089
7827
4257
0747
G5
1398
2291
8225
5485
G4
49444
83614
33740
40888
71595
78399
81277
40583
31830
64772
07652
36122
06094
96292
94794
64995
44507
54264
75746
50598
76142
16161
48052
54744
85766
53759
95376
56868
G3
09074
94545
79025
55313
93623
82183
24878
33199
G2
60292
01819
82883
19778
G1
77332
85633
20992
27064
ĐB
299997
874063
172692
592318
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 07
1 14 13, 19 13 18
2 28 22, 25, 26 23, 25, 27 25, 27
3 32 30, 33
4 40, 44, 45 45, 48 42, 46 44, 47
5 55 52 52, 57, 59
6 61 63 64, 69 61, 64, 66, 68
7 74, 77 72, 72 75 76, 78, 78
8 83, 88 83 83, 83, 89 82, 85
9 91, 92, 95, 97, 98, 99 91, 91, 92, 94 92, 92, 94, 95, 98 99

XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 26/01/2024

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
63
71
84
G7
654
635
793
G6
7994
0669
0965
9122
5969
0450
1453
0598
2705
G5
2606
2043
3933
G4
61543
42955
54764
04126
98195
51052
05839
88162
85833
56121
18468
70048
78728
29312
21712
00965
83196
61926
16064
03609
62355
G3
27168
34438
48540
19318
40851
31713
G2
46167
30071
32502
G1
24979
25706
90045
ĐB
194022
048387
129221
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 06 06 02, 05, 09
1 12, 18 12, 13
2 22, 26 21, 22, 28 21, 26
3 38, 39 33, 35 33
4 43 40, 43, 48 45
5 52, 54, 55 50 51, 53, 55
6 63, 64, 65, 67, 68, 69 62, 68, 69 64, 65
7 79 71, 71
8 87 84
9 94, 95 93, 96, 98

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 25/01/2024

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
48
30
73
G7
823
196
653
G6
0008
5473
3659
0995
7331
0767
4833
3944
7101
G5
7013
3815
3820
G4
20488
98545
97417
04021
83124
45038
83825
96970
63105
78962
24949
48059
97880
10872
83996
11122
45205
91240
66391
37562
10874
G3
77492
30130
07707
92998
70152
90511
G2
48784
50341
37036
G1
97154
90363
41009
ĐB
742678
613460
089436
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 08 05, 07 01, 05, 09
1 13, 17 15 11
2 21, 23, 24, 25 20, 22
3 30, 38 30, 31 33, 36, 36
4 45, 48 41, 49 40, 44
5 54, 59 59 52, 53
6 60, 62, 63, 67 62
7 73, 78 70, 72 73, 74
8 84, 88 80
9 92 95, 96, 98 91, 96

XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 24/01/2024

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
22
19
60
G7
087
081
884
G6
2268
1107
7190
5325
5477
9921
7017
5641
4752
G5
9515
7688
6192
G4
51131
67189
03341
34872
11314
62960
00370
67586
37363
39258
65127
69312
06967
68593
77380
83819
56467
85775
39891
51387
01304
G3
77908
36285
13453
14230
04702
28048
G2
81933
63701
93379
G1
59217
50893
74217
ĐB
386539
073529
414977
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 07, 08 01 02, 04
1 14, 15, 17 12, 19 17, 17, 19
2 22 21, 25, 27, 29
3 31, 33, 39 30
4 41 41, 48
5 53, 58 52
6 60, 68 63, 67 60, 67
7 70, 72 77 75, 77, 79
8 85, 87, 89 81, 86, 88 80, 84, 87
9 90 93, 93 91, 92

XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 23/01/2024

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
52
44
20
G7
321
325
865
G6
3774
4396
4444
6173
3224
6219
8290
1626
9647
G5
9523
8444
2942
G4
56031
41372
09849
06380
61134
62661
43504
36232
37076
40485
66020
84507
79462
04379
43362
80045
33540
82444
61700
71807
62677
G3
41565
94414
69792
08910
96883
48044
G2
11724
48333
98435
G1
96293
36704
50555
ĐB
453883
048805
044138
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 04 04, 05, 07 00, 07
1 14 10, 19
2 21, 23, 24 20, 24, 25 20, 26
3 31, 34 32, 33 35, 38
4 44, 49 44, 44 40, 42, 44, 44, 45, 47
5 52 55
6 61, 65 62 62, 65
7 72, 74 73, 76, 79 77
8 80, 83 85 83
9 93, 96 92 90

XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 21/01/2024

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
08
57
41
G7
729
741
391
G6
1316
5105
6084
9547
7880
6476
1676
7062
6552
G5
6451
0139
0230
G4
42008
89683
04140
67722
31808
29362
27656
99416
84409
66349
98913
58278
57554
69373
84839
61095
98750
95159
54506
49295
26259
G3
44394
36739
78353
11795
79924
48019
G2
67315
08738
35313
G1
21868
14017
98158
ĐB
993529
898524
491635
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 05, 08, 08, 08 09 06
1 15, 16 13, 16, 17 13, 19
2 22, 29, 29 24 24
3 39 38, 39 30, 35, 39
4 40 41, 47, 49 41
5 51, 56 53, 54, 57 50, 52, 58, 59, 59
6 62, 68 62
7 73, 76, 78 76
8 83, 84 80
9 94 95 91, 95, 95

XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 20/01/2024

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
11
49
20
04
G7
874
160
616
380
G6
8892
0961
3538
2945
6714
2701
2429
0159
8632
2707
6217
1468
G5
5953
6455
3760
9255
G4
12608
84418
11737
62486
89896
56325
46865
61444
22392
07443
67824
25718
98816
25242
20112
37663
74894
09589
81295
10153
88624
94851
46095
11292
86012
48409
44034
18425
G3
51058
76068
24424
97036
69891
79156
32241
51567
G2
91186
96502
21218
89250
G1
75990
79843
49126
41816
ĐB
132339
321930
517325
925403
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 08 01, 02 03, 04, 07, 09
1 11, 18 14, 16, 18 12, 16, 18 12, 16, 17
2 25 24, 24 20, 24, 25, 26, 29 25
3 37, 38, 39 30, 36 32 34
4 42, 43, 43, 44, 45, 49 41
5 53, 58 55 53, 56, 59 50, 51, 55
6 61, 65, 68 60 60, 63 67, 68
7 74
8 86, 86 89 80
9 90, 92, 96 92 91, 94, 95 92, 95

XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 19/01/2024

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
38
27
42
G7
894
423
009
G6
4636
4071
8507
1341
1229
2928
9083
7302
7708
G5
8881
6285
0882
G4
48183
00380
75262
54211
41829
51527
24596
58722
99368
28075
48773
10068
05609
78868
28148
65680
70789
99441
89138
21014
87113
G3
85254
54680
19419
83852
80978
57291
G2
19657
51108
98722
G1
78293
92277
03203
ĐB
207004
050160
291884
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 04, 07 08, 09 02, 03, 08, 09
1 11 19 13, 14
2 27, 29 22, 23, 27, 28, 29 22
3 36, 38 38
4 41 41, 42, 48
5 54, 57 52
6 62 60, 68, 68, 68
7 71 73, 75, 77 78
8 80, 80, 81, 83 85 80, 82, 83, 84, 89
9 93, 94, 96 91

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 18/01/2024

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
49
87
39
G7
724
190
139
G6
1520
5950
1920
4975
9789
1765
9823
4610
0772
G5
8828
3606
5050
G4
74069
40125
92730
67924
39838
93736
70974
82194
76002
70167
49388
76490
02125
88154
99878
88417
90693
05724
04499
91620
21551
G3
22761
29644
78449
98784
76390
16613
G2
80096
14919
21082
G1
52020
34468
45605
ĐB
993362
567982
487423
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 02, 06 05
1 19 10, 13, 17
2 20, 20, 20, 24, 24, 25, 28 25 20, 23, 23, 24
3 30, 36, 38 39, 39
4 44, 49 49
5 50 54 50, 51
6 61, 62, 69 65, 67, 68
7 74 75 72, 78
8 82, 84, 87, 88, 89 82
9 96 90, 90, 94 90, 93, 99

XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 17/01/2024

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
20
59
42
G7
187
719
404
G6
3187
5183
9467
4960
9936
9756
5155
6358
9981
G5
9607
9682
2894
G4
96082
67208
58278
34992
79416
91196
45569
43768
29136
65743
09750
74241
64976
17746
08337
85015
82666
69396
88172
79799
33635
G3
61046
35220
47555
46520
58519
10291
G2
28427
62038
45999
G1
86019
67320
86845
ĐB
960202
986122
505205
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02, 07, 08 04, 05
1 16, 19 19 15, 19
2 20, 20, 27 20, 20, 22
3 36, 36, 38 35, 37
4 46 41, 43, 46 42, 45
5 50, 55, 56, 59 55, 58
6 67, 69 60, 68 66
7 78 76 72
8 82, 83, 87, 87 82 81
9 92, 96 91, 94, 96, 99, 99

XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 16/01/2024

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
17
51
03
G7
877
509
230
G6
7439
5062
6848
3737
6448
2442
7898
5290
3789
G5
5342
1174
2784
G4
41350
58948
07245
95281
60356
70482
81766
96628
45760
55666
40687
33905
07186
22822
44158
73264
89432
49699
15368
00737
64491
G3
18931
58468
44491
64073
19853
07037
G2
77660
85579
31443
G1
08667
50136
82310
ĐB
495964
178579
432494
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 05, 09 03
1 17 10
2 22, 28
3 31, 39 36, 37 30, 32, 37, 37
4 42, 45, 48, 48 42, 48 43
5 50, 56 51 53, 58
6 60, 62, 64, 66, 67, 68 60, 66 64, 68
7 77 73, 74, 79, 79
8 81, 82 86, 87 84, 89
9 91 90, 91, 94, 98, 99

XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN ngày 15/01/2024

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8
97
86
82
G7
831
577
400
G6
0424
7857
5755
6546
6724
8266
1082
2478
8182
G5
8457
0976
4167
G4
14576
80905
48885
60474
56679
53372
31091
25138
50939
31338
03074
86621
47158
77398
56440
63523
97696
26096
29883
38897
08440
G3
06172
05926
64881
41990
80650
65410
G2
22508
32225
49798
G1
95132
51502
97100
ĐB
184783
473495
492570
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 05, 08 02 00, 00
1 10
2 24, 26 21, 24, 25 23
3 31, 32 38, 38, 39
4 46 40, 40
5 55, 57, 57 58 50
6 66 67
7 72, 72, 74, 76, 79 74, 76, 77 70, 78
8 83, 85 81, 86 82, 82, 82, 83
9 91, 97 90, 95, 98 96, 96, 97, 98

XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 14/01/2024

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
85
23
50
G7
593
606
932
G6
7527
8898
9813
4816
8788
6934
9293
0438
1360
G5
8163
9919
5376
G4
45928
56459
61792
78349
93735
32050
01655
64419
64851
48707
20909
31167
08696
70645
36287
19731
01495
24570
08426
15689
82480
G3
92358
47786
77136
22879
29426
11816
G2
00662
48005
50168
G1
59000
61285
85640
ĐB
571470
657413
909300
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00 05, 06, 07, 09 00
1 13 13, 16, 19, 19 16
2 27, 28 23 26, 26
3 35 34, 36 31, 32, 38
4 49 45 40
5 50, 55, 58, 59 51 50
6 62, 63 67 60, 68
7 70 79 70, 76
8 85, 86 85, 88 80, 87, 89
9 92, 93, 98 96 93, 95

XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 13/01/2024

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
22
50
18
89
G7
976
413
385
956
G6
6022
1059
6363
8585
9299
8619
3343
6970
0506
5275
3699
2161
G5
1042
5110
4606
4491
G4
36866
28048
76610
42564
27903
11679
91266
70947
98709
33060
99409
52715
55985
84330
92895
82344
95657
25849
84661
92838
79274
62589
49192
43922
67110
81323
01676
54863
G3
51700
07693
01983
68447
95548
62371
60310
13203
G2
83239
38386
49391
72290
G1
82691
94093
82913
08536
ĐB
322823
661433
804467
787903
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00, 03 09, 09 06, 06 03, 03
1 10 10, 13, 15, 19 13, 18 10, 10
2 22, 22, 23 22, 23
3 39 30, 33 38 36
4 42, 48 47, 47 43, 44, 48, 49
5 59 50 57 56
6 63, 64, 66, 66 60 61, 67 61, 63
7 76, 79 70, 71, 74 75, 76
8 83, 85, 85, 86 85 89, 89
9 91, 93 93, 99 91, 95 90, 91, 92, 99

XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 12/01/2024

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
86
80
95
G7
009
656
381
G6
5777
2639
6904
1040
8120
9228
1220
3391
0687
G5
8623
8109
6587
G4
55291
17003
02332
58316
71992
65742
02460
52229
41856
78595
93052
88385
56467
09089
29799
50526
73380
15634
08862
78983
10993
G3
55770
93900
24589
77608
19290
87072
G2
58684
31728
73661
G1
65889
60806
07444
ĐB
714906
305787
941747
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00, 03, 04, 06, 09 06, 08, 09
1 16
2 23 20, 28, 28, 29 20, 26
3 32, 39 34
4 42 40 44, 47
5 52, 56, 56
6 60 67 61, 62
7 70, 77 72
8 84, 86, 89 80, 85, 87, 89, 89 80, 81, 83, 87, 87
9 91, 92 95 90, 91, 93, 95, 99

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 11/01/2024

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
64
80
63
G7
939
453
516
G6
1911
1965
1314
2095
2864
4844
9175
5116
2717
G5
2538
7570
8931
G4
66085
13231
69497
00994
48994
38647
91997
11345
30441
96498
32843
14320
01078
81723
93034
37353
73645
88505
38131
66263
21161
G3
14794
47156
51224
70899
54361
70423
G2
31721
38037
84488
G1
44488
99469
63387
ĐB
934958
056279
461875
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 05
1 11, 14 16, 16, 17
2 21 20, 23, 24 23
3 31, 38, 39 37 31, 31, 34
4 47 41, 43, 44, 45 45
5 56, 58 53 53
6 64, 65 64, 69 61, 61, 63, 63
7 70, 78, 79 75, 75
8 85, 88 80 87, 88
9 94, 94, 94, 97, 97 95, 98, 99

XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 10/01/2024

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
79
39
04
G7
254
807
601
G6
2213
7204
3734
1597
8575
0170
8331
9193
6330
G5
2112
7299
2505
G4
05841
54389
83857
02154
86812
92283
01366
31218
08968
82786
82470
35352
86514
82541
91904
56023
54286
90041
93469
21391
09689
G3
45669
12926
59365
03595
05787
84977
G2
46813
27305
03868
G1
93894
48567
29194
ĐB
556758
885120
944461
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 04 05, 07 01, 04, 04, 05
1 12, 12, 13, 13 14, 18
2 26 20 23
3 34 39 30, 31
4 41 41 41
5 54, 54, 57, 58 52
6 66, 69 65, 67, 68 61, 68, 69
7 79 70, 70, 75 77
8 83, 89 86 86, 87, 89
9 94 95, 97, 99 91, 93, 94

XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 09/01/2024

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
22
44
94
G7
968
046
254
G6
6137
0904
9776
5927
0188
4116
0692
0820
0834
G5
6010
2706
2481
G4
57094
15660
38266
53228
10120
06810
78642
98278
48766
47909
36136
95680
17099
79181
00296
43056
46713
19587
27212
35473
15830
G3
40391
96901
62759
34221
07107
83628
G2
99978
75359
23626
G1
56181
33967
40554
ĐB
754864
411383
799733
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 04 06, 09 07
1 10, 10 16 12, 13
2 20, 22, 28 21, 27 20, 26, 28
3 37 36 30, 33, 34
4 42 44, 46
5 59, 59 54, 54, 56
6 60, 64, 66, 68 66, 67
7 76, 78 78 73
8 81 80, 81, 83, 88 81, 87
9 91, 94 99 92, 94, 96

XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN ngày 08/01/2024

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8
34
97
64
G7
364
116
608
G6
1291
6519
9477
6506
9350
6745
4034
4226
9012
G5
1739
6451
0181
G4
47010
75728
77917
43266
20000
90849
88409
76694
49980
65068
14198
24034
82886
72777
32439
75681
94300
39404
55557
09501
94132
G3
27891
06501
24303
82902
32666
02889
G2
01689
28553
56623
G1
08276
12445
41588
ĐB
037227
600981
657088
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 00, 01, 09 02, 03, 06 00, 01, 04, 08
1 10, 17, 19 16 12
2 27, 28 23, 26
3 34, 39 34 32, 34, 39
4 49 45, 45
5 50, 51, 53 57
6 64, 66 68 64, 66
7 76, 77 77
8 89 80, 81, 86 81, 81, 88, 88, 89
9 91, 91 94, 97, 98

XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 07/01/2024

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
22
12
31
G7
437
225
522
G6
1554
3405
6313
4174
2578
1710
5882
9128
0010
G5
0219
8012
7421
G4
14839
07495
51222
47175
22040
69670
54692
87101
25446
27511
22513
06675
58012
86494
90002
60801
87688
25132
09549
31283
70447
G3
94217
01777
09364
10867
00230
94014
G2
10933
13387
56676
G1
44959
05299
47611
ĐB
233955
930313
082618
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 05 01 01, 02
1 13, 17, 19 10, 11, 12, 12, 12, 13, 13 10, 11, 14, 18
2 22, 22 25 21, 22, 28
3 33, 37, 39 30, 31, 32
4 40 46 47, 49
5 54, 55, 59
6 64, 67
7 70, 75, 77 74, 75, 78 76
8 87 82, 83, 88
9 92, 95 94, 99

XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 06/01/2024

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
26
74
72
98
G7
306
786
535
922
G6
3158
3444
1517
5588
4423
4113
0190
9311
2712
8083
2150
3414
G5
2266
8849
2845
0008
G4
01076
11563
21246
09156
92778
51941
77436
38676
75489
66467
91522
71279
85594
15144
36514
38755
34841
32066
03846
92126
84546
42176
58131
39563
50793
87937
14625
99793
G3
94671
78467
87114
68025
10155
05885
06619
12697
G2
03177
36045
49430
84442
G1
53373
89384
49392
66359
ĐB
032799
654403
867511
300154
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 06 03 08
1 17 13, 14 11, 11, 12, 14 14, 19
2 26 22, 23, 25 26 22, 25
3 36 30, 35 31, 37
4 41, 44, 46 44, 45, 49 41, 45, 46, 46 42
5 56, 58 55, 55 50, 54, 59
6 63, 66, 67 67 66 63
7 71, 73, 76, 77, 78 74, 76, 79 72 76
8 84, 86, 88, 89 85 83
9 99 94 90, 92 93, 93, 97, 98

XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 05/01/2024

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
80
71
08
G7
414
087
759
G6
6468
6471
7095
9126
0608
7254
0811
0331
2157
G5
8348
2258
1036
G4
93153
60741
93224
92565
85614
02321
95758
97650
31669
74810
33771
69668
20628
61601
06876
53806
68888
12022
58009
36184
28082
G3
74196
19423
90283
73288
14136
94270
G2
93795
60507
24181
G1
06098
88792
75756
ĐB
965272
593993
141467
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 01, 07, 08 06, 08, 09
1 14, 14 10 11
2 21, 23, 24 26, 28 22
3 31, 36, 36
4 41, 48
5 53, 58 50, 54, 58 56, 57, 59
6 65, 68 68, 69 67
7 71, 72 71, 71 70, 76
8 80 83, 87, 88 81, 82, 84, 88
9 95, 95, 96, 98 92, 93

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 04/01/2024

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
31
21
95
G7
519
023
152
G6
9139
9205
4740
9514
8226
9027
5941
9173
5656
G5
1842
1386
6041
G4
89133
02529
26804
17231
46535
61662
09991
17701
38183
10195
06543
88723
16187
62235
13649
19290
56692
87940
27063
50087
91262
G3
18773
69133
78556
96094
87778
89631
G2
21661
96488
72699
G1
40440
50447
95764
ĐB
411630
053455
521804
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 04, 05 01 04
1 19 14
2 29 21, 23, 23, 26, 27
3 30, 31, 31, 33, 33, 35, 39 35 31
4 40, 40, 42 43, 47 40, 41, 41, 49
5 55, 56 52, 56
6 61, 62 62, 63, 64
7 73 73, 78
8 83, 86, 87, 88 87
9 91 94, 95 90, 92, 95, 99

XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 03/01/2024

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
53
10
35
G7
774
189
865
G6
7435
4720
2183
6061
1567
3411
2479
2370
6444
G5
7112
5099
8363
G4
11550
27998
07042
13339
26976
27818
75514
16700
03917
22758
51124
44158
65878
99202
44143
31218
48812
24517
87503
70395
88499
G3
45924
21208
51110
18699
70495
85978
G2
40810
28828
04510
G1
07613
96138
80117
ĐB
930474
255488
684632
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 08 00, 02 03
1 10, 12, 13, 14, 18 10, 10, 11, 17 10, 12, 17, 17, 18
2 20, 24 24, 28
3 35, 39 38 32, 35
4 42 43, 44
5 50, 53 58, 58
6 61, 67 63, 65
7 74, 74, 76 78 70, 78, 79
8 83 88, 89
9 98 99, 99 95, 95, 99

XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 02/01/2024

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
71
52
48
G7
559
857
372
G6
9610
4454
2544
8889
9775
5508
2163
0216
2346
G5
9811
3078
0670
G4
10865
94179
57226
63063
47461
06888
42128
01184
07196
02194
09071
80262
18228
38427
07180
69467
63925
62453
13168
96964
03851
G3
53374
97041
28762
06463
72841
80783
G2
52826
80952
81804
G1
14202
49815
09858
ĐB
481251
627694
404325
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 02 08 04
1 10, 11 15 16
2 26, 26, 28 27, 28 25, 25
3
4 41, 44 41, 46, 48
5 51, 54, 59 52, 52, 57 51, 53, 58
6 61, 63, 65 62, 62, 63 63, 64, 67, 68
7 71, 74, 79 71, 75, 78 70, 72
8 88 84, 89 80, 83
9 94, 94, 96

XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN ngày 01/01/2024

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8
60
10
84
G7
578
381
096
G6
6936
6205
0338
1846
0901
5749
8709
1042
0716
G5
9709
9273
5665
G4
73080
93947
97910
69538
48344
53353
42071
47638
12065
76748
96187
64030
42408
63647
33395
96510
60949
15395
06598
13436
55811
G3
13738
83427
01007
16843
66596
63777
G2
27410
54371
51662
G1
95797
44005
78234
ĐB
822009
664781
979537
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 05, 09, 09 01, 05, 07, 08 09
1 10, 10 10 10, 11, 16
2 27
3 36, 38, 38, 38 30, 38 34, 36, 37
4 44, 47 43, 46, 47, 48, 49 42, 49
5 53
6 60 65 62, 65
7 71, 78 71, 73 77
8 80 81, 81, 87 84
9 97 95, 95, 96, 96, 98

XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 31/12/2023

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
56
28
78
G7
235
728
611
G6
7770
0863
7631
0338
8457
2052
0588
5436
9420
G5
0444
5677
9249
G4
13425
16873
10269
04432
09425
22551
68223
77988
83018
28971
40430
74390
18263
90373
34667
20847
64540
40756
00635
76987
39175
G3
29853
78647
62040
91004
73998
08831
G2
99633
06679
67206
G1
13022
22537
37338
ĐB
382156
259994
966248
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 04 06
1 18 11
2 22, 23, 25, 25 28, 28 20
3 31, 32, 33, 35 30, 37, 38 31, 35, 36, 38
4 44, 47 40 40, 47, 48, 49
5 51, 53, 56, 56 52, 57 56
6 63, 69 63 67
7 70, 73 71, 73, 77, 79 75, 78
8 88 87, 88
9 90, 94 98

XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 30/12/2023

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
85
81
71
51
G7
242
017
223
936
G6
7885
4736
6825
9905
0386
3483
7006
1645
1614
7317
1769
6883
G5
6139
6067
1438
8375
G4
84770
77707
59532
51665
30049
95001
76631
43057
55869
18096
77729
51942
68415
87716
35071
30389
26051
36615
10251
50776
15867
34093
44375
80056
26881
75929
32049
39928
G3
74127
96880
90374
69072
21025
10687
88045
62636
G2
89579
02928
31072
86561
G1
04636
83202
55002
49696
ĐB
006224
547623
071782
406248
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 01, 07 02, 05 02, 06
1 15, 16, 17 14, 15 17
2 24, 25, 27 23, 28, 29 23, 25 28, 29
3 31, 32, 36, 36, 39 38 36, 36
4 42, 49 42 45 45, 48, 49
5 57 51, 51 51, 56
6 65 67, 69 67 61, 69
7 70, 79 72, 74 71, 71, 72, 76 75, 75
8 80, 85, 85 81, 83, 86 82, 87, 89 81, 83
9 96 93, 96

XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 29/12/2023

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
42
72
68
G7
433
583
100
G6
8574
0503
4983
3075
8241
3791
1986
8142
5460
G5
6452
8085
9662
G4
91456
76486
03996
60171
28947
84346
83396
47658
52187
21685
18248
87794
58835
99234
31912
50666
81736
17763
12190
07378
57093
G3
15159
52232
60734
17097
91884
63018
G2
14014
71658
77353
G1
07997
07896
82610
ĐB
506124
000964
639656
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 03 00
1 14 10, 12, 18
2 24
3 32, 33 34, 34, 35 36
4 42, 46, 47 41, 48 42
5 52, 56, 59 58, 58 53, 56
6 64 60, 62, 63, 66, 68
7 71, 74 72, 75 78
8 83, 86 83, 85, 85, 87 84, 86
9 96, 96, 97 91, 94, 96, 97 90, 93

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 28/12/2023

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
68
00
87
G7
260
774
076
G6
0543
5552
9080
1459
4822
5405
3445
1577
6116
G5
4146
1910
6801
G4
28991
56049
07763
10994
51461
26490
70375
21498
98711
85249
73553
16431
64877
05400
56263
34133
21225
02892
18524
97574
41171
G3
01648
32727
44563
67123
68032
93716
G2
06706
21747
91881
G1
01673
11041
70045
ĐB
090154
847442
057647
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 06 00, 00, 05 01
1 10, 11 16, 16
2 27 22, 23 24, 25
3 31 32, 33
4 43, 46, 48, 49 41, 42, 47, 49 45, 45, 47
5 52, 54 53, 59
6 60, 61, 63, 68 63 63
7 73, 75 74, 77 71, 74, 76, 77
8 80 81, 87
9 90, 91, 94 98 92

XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 27/12/2023

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
23
57
35
G7
372
640
828
G6
8493
0878
3420
4152
9727
7099
5208
3324
9116
G5
1157
9707
5834
G4
36237
28229
59216
69760
55351
73816
49195
23419
63710
57838
55898
39097
19392
27247
85030